+7 (383) 328 10 60 međunarodni poziv

MEĐUNARODNI PROGRAM PRIVILEGOVANI KLIJENT
SIBERIAN WELLNESS-a


POSTANI KLIJENT!

  • Ostvari PRVU kupovinu od 4200 RSD (otprilike 35 bodova)* i OSVOJI 5% od svake sledeće kupovine!

  • Ostvari s prijateljima kupovine od 35 000 RSD (300 bodova)* u bilo kom roku i OSVOJI 10% od svake sledeće kupovine!

  • Izvrši kupovinu tokom meseca ukupno za 100 bodova i dobićeš na bonusnom računu “Budžet zdravlja” cashback 25% od svojih kupovina!

    * Računaju se kupovine, koje su izvršene po osnovnoj ceni. Štampani i reklamni materijal se ne računa.

Više privilegija i više poklona od Kompanije! KLUB LOJALNOSTI!

  • KUPUJ 3 MESECA zaredom u vrednosti od 3 500 RSD (30 bodova) i više - OSTVARI POPUST od 25% na jedan od Dodataka ishrani!

  • KUPUJ 10 MESECI od 12 za 3500 RSD (30 bodova) i OSVOJI POKLON od Kompanije!


* Popust važi i u mesecu nakon ispunjavanja uslova.

Dobijanje i korišćenje bonusa na računu “Budžet zdravlja” (otvoriti)
5% bonusa
5% bonusa Privilegovani klijent dobija kada ostvari PRVU KUPOVINU ODMAH u iznosu od 4200 RSD (otprilike 35 bodova)* od svih svojih NAREDNIH kupovina.


10% bonusa

10% bonusa Privilegovani klijent dobija nakon izvršene kupovine u UKUPNOJ vrednosti od 35 000 RSD (300 bodova)* i više. Računaju se kupovine Privilegovanih klijenata, koji su se priključili Programu po njegovoj preporuci i registrovani su ispod njega. Bonusi se dobijaju za sve naredne kupovine.
Možete koristiti bonuse već SLEDEĆEG DANA kao popust prilikom kupovine proizvoda.


Cashback 25%

Izvrši kupovinu tokom meseca ukupno za 100 bodova i dobićeš na bonusnom računu “Budžet zdravlja” cashback 25% od svojih kupovina!

* Računaju se kupovine, koje su izvršene po osnovnoj ceni. Štampani i reklamni materijal se ne računa.
Bez PDV-a.
Pravila učešća (otvoriti)

1. Pravila registracije u Programu

1.1. Bilo koje punoletno lice može biti učesnik Programa za Privilegovane klijente. Karta se aktivira nakon popunjavanja Registracione prijave i predaje te prijave za registraciju u Centru za pružanje usluga Kompanije.
1.2. U trenutku registracije učesnik Programa ne sme imati drugi individualni broj u Kompaniji. Ako već ima individualni broj u Kompaniji, onda može učestvovati u Programu pod drugim individualnim brojem samo u skladu sa tačkom 4 ovih Pravila.
1.3. Ako u Programu za Privilegovane klijente želi da učestvuje bračni par, registruju se kao porodični par na jedan individualni broj. Ako su supružnici izrazili želju da imaju različite individualne brojeve, jedan od njih će biti registrovan kao Privilegovani klijent koji je doneo odluku da učestvuje u Programu na preporuku svog supružnika.

2. Prestanak učešća u Programu

2.1. Kompanija ima pravo da donese odluku o prestanku učešća Privilegovanog klijenta u Programu i da izbriše njegov individualni broj iz baze Kompanije ako u toku prva 4 meseca uzastopno od meseca registracije Privilegovani klijent nije obavio nijednu kupovinu proizvoda sa bodovnim bonusom na individualni broj. Mesecom registracije se smatra pun kalendarski mesec od 1. u mesecu.
2.2. Ukoliko su u toku prva 4 meseca od meseca registracije obavljane kupovine na individualni broj, onda dalje Kompanija donosi odluku o prestanku učešća Privilegovanog klijenta u Programu, ukoliko Privilegovani klijent 6 meseci uzastopno nije kupovao proizvode sa bonus bodovima na individualni broj. U ovih 6 meseci ulaze takođe i meseci bez kupovina Konsultanta, koji je prešao u status Privilegovanog klijenta.
2.3. Obaveštenje o prestanku učešća Privilegovanog klijenta u Programu Kompanija šalje na adresu elektronske pošte koju klijent navede u Registracionom ugovoru.
2.4. Privilegovani klijent može sam da izjavi želju o prestanku učešća u Programu, poslavši odgovarajući zahtev na adresu registrator@sibvaleo.com. Individualni broj se briše iz baze sledećeg radnog dana nakon prijema zahteva Klijenta ili u roku koji je naveden u zahtevu. U slučaju opoziva zahteva pre kraja navedenog roka, smatra se da zahtev nije podnet.
2.5. Ukoliko Privilegovani klijent ima više od jednog individualnog broja, individualni broj koji je registrovan kasnije se briše iz baze učesnika Programa. Svi Privilegovani klijenti koji su registrovani na ličnu preporuku se smatraju registrovanim na ličnu preporuku Privilegovanog klijenta pod prvim individualnim brojem.
2.6. Nakon prestanka učešća u Programu za Privilegovane klijente po bilo kom od osnova, svi bonusi prikupljeni na individualni broj se anuliraju.

3. Promena statusa

3.1. Promena statusa u BackOffice-u
3.1.1. Ostvarite u tom mesecu minimalnu normu Ličnog obima (LO) za Konsultanta - 100 bodova.
3.1.2. Uđite u svoj BackOffice.
3.1.3. Kliknite na "Postati Konsultant".

3.2. Promena statusa u Kompanijinom Centru za pružanje usluga
3.2.1. Obratite se menadžeru KCPU-a s molbom da promeni status Privilegovanog klijenta na status Konsultanta.
3.2.2. Menadžer će u programu proveriti vaš LO i ukoliko je vaš LO 100 i više bodova registrovaće zahtev za promenu statusa.

Dobićete 25% od svih svojih kupovina u tekućem mesecu.
Od sledećeg meseca će se u vašem informativnom izveštaju videti novi status - Konsultant i možete se priključiti Incentive Programs-u, možete dobijati bonuse od Kompanije i napredovati u karijeri!
Ukoliko je vaš Lični obim (LO) u ovom mesecu 200 bodova, onda će se novi status (Konsultant) pojaviti u vašem informativnom izveštaju od tog meseca. Dobićete 25% od svih svojih kupovina u tekućem mesecu.
Od tog meseca se možete pridružiti Incentive Programs-u, možete dobijati bonuse od Kompanije i napredovati u karijeri!

4. Obnova učešća u Programu za Privilegovane klijente ili izbor saradnje u svojstvu Konsultanta

4.1. Ukoliko je Privilegovani klijent prekinuo svoje učešće u Programu u skladu sa tačkom 2.4, on može ponovo postati učesnik Programa za Privilegovane klijente ili odabrati saradnju sa Kompanijom u svojstvu Konsultanta nakon 6 meseci, počevši od meseca kada je individualni broj izbrisan iz baze učesnika Programa.
4.2. Ukoliko je Privilegovani klijent prekinuo svoje učešće u programu u skladu sa tačkama 2.1 i 2.2, on može ponovo postati učesnik Programa za Privilegovane klijente u skladu sa uslovima koji su opisani u tački 1 ovih Pravila, ili odabrati saradnju sa Kompanijom u svojstvu Konsultanta u bilo koje vreme kupivši Registracioni komplet. U tom slučaju, individualni broj će biti promenjen.
4.3. Prilikom obnove saradnje sa Kompanijom, sakupljanje bonusa na individualnom broju počinje od nule.

5. Svi obračuni se vrše po novosibirskom vremenu (GMP+7).

Pravila korišćenja lične karte Siberian Wellness (otvoriti)

* Informacije o Kompanijinim Predstavništvima, a takođe i o internet prodavnici možete saznati na Kompanijinom sajtu www.siberianhealth.com.
1. Registracija individualnog broja Privilegovanog klijenta se vrši u Centru za pružanje usluga Kompanije (CPU). Lične podatke u bazu podataka Privilegovanih klijenata unosi radnik CPU.
2. Pokažite kartu radniku CPU prilikom svake kupovine. Ukoliko sa sobom nemate kartu, možete obaviti kupovinu ako kažete njen broj i pokažete lični dokument.
3. Ova karta se može davati drugim osobama kako bi nabavili proizvode u Centrima za pružanje usluga Kompanije (bez prava korišćenja sredstava sa bonus računa “Budžet zdravlja”).
4. Ukoliko izgubite kartu, morate se obratiti Centru za pružanje usluga Kompanije.