Ulaz za registrovane korisnike

Kako biste ušli u sistem, upotrebite Vaš broj ugovora i individualnu šifru, navedenu na kartici iz Vašeg članskog kompleta.

Ukoliko iz nekog razloga u Vašem članskom kompletu nema kartice, obratite se najbližem KCPU ili Službi podrške na adresu call-centre@sibvaleo.com
© 2021 Siberian Health. Sva prava su zaštićena.
Obnavljanje materijala ovog sajta je moguće pod uslovom da obavezno okačite aktivne linkove na www.siberianhealth.com