+7 (383) 328 10 60 međunarodni poziv

QUICK START ZA NOVE KONSULTANTE

Bonusi odmah na račun!

OSVOJI BONUS DO 1 500 000 RSD ZATO ŠTO SI BRŽI OD OSTALIH!

Dostižite nove rangove brže i povećavajte svoj prihod!

TVOJI BONUSI

  • NOVČANI BONUS PO PROGRAMU QUICK START I KOMPLET KOMPANIJINIH TOP-PROIZVODA
  • POSEBNO PRIZNANJE NA GLAVNIM KOMPANIJINIM DOGAĐAJIMA!
BUSINESS TEAM 2500
KOMPLET KOMPANIJINIH TOP-PROIZVODA
OO 2500
Od 1. do 4. meseca od meseca registracije u Kompaniji (dostići rang, zatvoriti ga i potvrditi)
BUSINESS TEAM 5000
NOVČANI BONUS U IZNOSU OD
55 000 RSD
OO 5000
Dostići rang u 5. mesecu, zatvoriti u 6. mesecu i potvrditi u 7. mesecu
BUSINESS TEAM 10 000
NOVČANI BONUS U IZNOSU OD
110 000 RSD
OO 10 000
Dostići rang u 6. mesecu, zatvoriti u 7. mesecu i potvrditi u 8. mesecu
BUSINESS PROFI
NOVČANI BONUS U IZNOSU OD
200 000 RSD
OO 20 000
Dostići rang u 7. mesecu, zatvoriti u 8. mesecu i potvrditi u 9. mesecu
BUSINESS LEADER
NOVČANI BONUS U IZNOSU OD
350 000 RSD
OO 40 000
Dostići rang u 10. mesecu, zatvoriti u 11. mesecu i potvrditi u 12. mesecu
SAPPHIRE BUSINESS LEADER
NOVČANI BONUS U IZNOSU OD
750 000 RSD
OO 100 000
Dostići rang u 12. mesecu, zatvoriti u 13. i potvrditi u 14. mesecu
RUBY BUSINESS LEADER
NOVČANI BONUS U IZNOSU OD
1 500 000 RSD
OO 200 000
Dostići rang u 18. mesecu, zatvoriti u 19. mesecu i potvrđivati 6 meseci zaredom posle zatvaranja
Pročitajte detaljne uslove Programa (otvoriti)
USLOVI ZA BUSINESS TEAM 2500 (otvoriti)
ZA BUSINESS TEAM 5000 I VIŠE (otvoriti)

Uslove za dostizanje rangova Business Leader i Ruby Business Leader možete saznati u brošuri "Nagradni plan". Bonuse dobijate na račun u mesecu koji sledi za mesecom u kome ste potvrdili rang (mesec pobede u Programu). Na primer, ukoliko je pobednik potvrdio rang u septembru, bonus će mu biti isplaćen na račun u oktobru.

Pobednici sami plaćaju porez od bonusa u skladu sa zakonom o oporezivanju u zemlji.

Novčani bonusi se ne sabiraju. Veći bonus potire manji.
Primer. Ukoliko dosledno dostižeš rang Business Team 2500, zatim Business Team 5000, zatim Business Team 10 000 i Business Profi, dobijaš: za rang Business Team 2500 – komplet kompanijinih top-proizvoda, za rang Business Team 5000 – 55 000 RSD, za rang Business Team 10 000 - još 55 000 RSD (ukupno 110 000 RSD) plus 90 000 RSD za rang Business Profi (ukupno 200 000 RSD).
Na taj način ti ukupno dobijaš 200 000 RSD i komplet kompanijinih top-proizvoda.

* Privilegovani klijenti koji su prvi put prešli u Konsultante takođe mogu učestvovati u Programu.