+7 (383) 328 10 60 međunarodni poziv

Naučno-inovativni centar Siberian Wellness-a

Naučno-inovativni centar je pododeljenje Kompanije koje se bavi biološkim istraživanjima, razvojem novih biološki aktivnih dodataka ishrani i programima njihove primene.

Kompanija ima plodotvornu saradnju sa naučno-istraživačkim ustanovama u stvaranju konkuretnih proizvoda usmerenih na očuvanje zdravlja.

 

Struktura naučno-inovativnog centra

 

U zadatke naučnog odseka spadaju i uspostavljanje naučne saradnje sa vodećim naučnoistraživačkim ustanovama, potraga za perspektivnim naučnim izumima i tehnologijama, kao i obavljanje ispitivanja efikasnosti biološki aktivnih proizvoda Kompanije. Glavni rezultat delatnosti naučnog odseka je stvaranje sopstvenih recepata koji vremenom mogu postati novi biološki aktivni dodaci Siberian Wellness-a.


U naučno-obrazovnom odseku Kompanije rade profesionalni novinari i lektori koji pripremaju nastavno-metodičke materijale i videoprezentacije o proizvodnji Siberian Wellness-a, i osim toga redovno održavaju informativne seminare o proizvodnji u različitim regionima zemlje.


Proizvodna baza omogućava da se najbolji projekti ruskih naučnika i specijalista naučno-inovativnog centra pretvore u nove proizvode, Siberian Wellness svake godine izbacuje preko 10 novih naziva. Opremanje savremenim proizvodnim linijama sa opštom proizvodnjom do 120.000 pakovanja proizvoda dnevno čini proces proizvodnje još produktivnijim.


 

Ideologija naučno-inovativnog centra

Naučno-inovativni centar Siberian Wellness-a ispunjava plemenitu misiju podrške domaćoj nauci i primene u praksi perspektivnih projekata ruskih naučnika. Potencijal ruske nauke je priznat u celom svetu, mada, zbog ekonomskih poteškoća, veliki broj domaćih projekata ne dolazi do ruskog potrošača. A većina njih su prava naučna dostignuća.

Naučno-inovativni centar Siberian Wellness-a održava blisku vezu sa vodećim naučno-proizvodnim ustanovama naše zemlje koje se bave razvojem i proizvodnjom jedinstvenih biološki aktivnih materija i pomaže da se ti perspektivni projekti primene u praksi.

Ipak, pritom je veoma važno istaći da je Naučno-inovativni centar Siberian Health potpuno samostalna naučno-proizvodna organizacija koja ima sopstveni naučni odsek, istraživačke laboratorije i najsavremeniju proizvodnu bazu. To ne samo da omogućava da se u delo sprovedu ideje ruskih naučnika, već i da se na njihovoj osnovi naprave jedinstveni i konkurentni biološki aktivni preparati koji nalaze svog kupca.

Osim toga, proizvodi Kompanije imaju još jednu važnu osobinu: svi se proizvode u okviru kompleksnih programa koje razvijaju stručnjaci naučno-inovativnog centra i prolaze ispitivanja u vodećim naučnoistraživačkim ustanovama naše zemlje.

Osnovni pravci delatnosti Naučno-inovativnog centra

  • Potraga za perspektivnim tehnologijama i biološki aktivnim materijama koje razrađuju domaće naučne ustanove.
  • Razrađivanje receptura novih biološki aktivnih dodataka ishrani.
  • Opširna ispitivanja efikasnosti novih biološki aktivnih dodataka ishrani.
  • Razrađivanje programa za primenu biološki aktivnih dodataka ishrani.
  • Informativna delatnost: priprema štampanih i video materijala, softvera i održavanje seminara o pitanjima očuvanja zdravlja i kompleksnog korišćenja biološki aktivnih proizvoda.