+7 (383) 328 10 60 međunarodni poziv

Naučno-inovativni centar Siberian Wellness

Naučno-inovativni centar je pododeljenje Kompanije koje se bavi biološkim istraživanjima, razvojem novih biološki aktivnih dodataka ishrani i programima njihove primene.

Kompanija ima plodotvornu saradnju sa naučno-istraživačkim ustanovama u stvaranju konkuretnih proizvoda usmerenih na očuvanje zdravlja.

 

Struktura naučno-inovativnog centra

 

U zadatke naučnog odseka spadaju i uspostavljanje naučne saradnje sa vodećim naučnoistraživačkim ustanovama, potraga za perspektivnim naučnim izumima i tehnologijama, kao i obavljanje ispitivanja efikasnosti biološki aktivnih proizvoda Kompanije. Glavni rezultat delatnosti naučnog odseka je stvaranje sopstvenih recepata koji vremenom mogu postati novi biološki aktivni dodaci Siberian Wellness.


ВU naučno-obrazovnom odseku Kompanije rade profesionalni novinari i lektori koji pripremaju nastavno-metodičke materijale i videoprezentacije o proizvodnji Siberian Wellness, i osim toga redovno održavaju informativne seminare o proizvodnji u različitim regionima zemlje.


Proizvodna baza omogućava da se najbolji projekti ruskih naučnika i specijalista naučno-inovativnog centra pretvore u nove proizvode koje Siberian Wellness svake godine izbacuje kao više od 10 novih naziva. Opremanje savremenim proizvodnim linijama sa opštom proizvodnjom do 120.000 pakovanja proizvoda dnevno čini proces proizvodnje još produktivnijim.


 

Ideologija naučno-inovativnog centra

Naučno-inovativni centar Siberian Health ispunjava plemenitu misiju podrške domaćoj nauci i primene u praksi perspektivnih projekata ruskih naučnika. Potencijal ruske nauke je priznat u celom svetu, mada, zbog ekonomskih poteškoća, veliki broj domaćih projekata ne dolazi do ruskog potrošača. A većina njih su prava naučna dostignuća.

Naučno-inovativni centar Siberian Health održava blisku vezu sa vodećim naučno-proizvodnim ustanovama naše zemlje koje se bave razvojem i proizvodnjom jedinstvenih biološki aktivnih materija i pomaže da se ti perspektivni projekti primene u praksi.

Ipak, pritom je veoma važno istaći da je Naučno-inovativni centar Siberian Health potpuno samostalna naučno-proizvodna organizacija koja ima sopstveni naučni odsek, istraživačke laboratorije i najsavremeniju proizvodnu bazu. To ne samo da omogućava da se u delo sprovedu ideje ruskih naučnika, već i da se na njihovoj osnovi naprave jedinstveni i konkurentni biološki aktivni preparati koji nalaze svog kupca.

Osim toga, proizvodi Kompanije imaju još jednu važnu osobinu: svi se proizvode u okviru kompleksnih programa koje razvijaju stručnjaci naučno-inovativnog centra i prolaze ispitivanja u vodećim naučnoistraživačkim ustanovama naše zemlje.

Osnovni pravci delatnosti Naučno-inovativnog centra

  • Potraga za perspektivnim tehnologijama i biološki aktivnim materijama koje razrađuju domaće naučne ustanove.
  • Razrađivanje receptura novih biološki aktivnih dodataka ishrani.
  • Opširna ispitivanja efikasnosti novih biološki aktivnih dodataka ishrani.
  • Razrađivanje programa za primenu biološki aktivnih dodataka ishrani.
  • Informativna delatnost: priprema štampanih i video materijala, softvera i održavanje seminara o pitanjima očuvanja zdravlja i kompleksnog korišćenja biološki aktivnih proizvoda.