+7 (383) 328 10 60 međunarodni poziv

Laboratorija savremenog zdravlja — glavna proizvodna baza

Kompletna delatnost Naučno-inovativnog centra Siberian Wellness-a ne bi bila moguća bez sopstvene proizvodnje. Prisustvo savremenih proizvodnih tehnologija i uređaja omogućava da se brzo i pravovremeno vodeći ruski projekti pretvore u aktuelne i konkurentne proizvode.Odluka o stvaranju sopstvenog istraživačkog i proizvodnog centra Siberian Wellness-a doneta je još 1999. godine, a već sredinom 2000. godine “Laboratorija savremenog zdravlja” pokrenula je svoju prvu proizvodnju. Taj datum se može smatrati kvalitativno novom etapom u razvoju Siberian Wellness-a. Sopstvena proizvodnja daje Kompaniji neprocenjive naučno-tehnološke i tržišne prednosti.