+7 (383) 328 10 60 međunarodni poziv

Hronobiologija - bioritmovi i zdravlje


 

Hronobiologija je nauka koja proučava uslove nastanka, prirodu, zakonitosti i značaj bioloških ritmova, a takođe povezanost između bioritmova i ljudskog zdravlja.
 

 

Bioritmovi su osnova života. Oni su u osnovi adaptacije organizama i pružaju jedinstvo žive i nežive prirode, uspostavljaju red u postojanju Svemira i svakoga od nas. Sva živa bića na Zemlji - od biljaka do viših sisara - se podčinjavaju biološkim ritmovima, koji zavise od ritmičnih promena spoljašnje sredine (dnevne svetlosti, kolebanja elektromagnetnog polja Zemlje,...).

Hipokrat
Avicena

 

Koren znanja o biortimovima ide u daleku prošlost. Do našeg doba su došli traktati Hipokrata i Avicene u kojima se puno pažnje poklanjalo zdravom načinu života, koji počiva na pravilnom smenjivanju faza aktivnosti i odmora. Osnivač savremene škole bioloških ritmova je profesor Franc Halberg. Proučavanju bioritmova su veliki doprinos dali i ruski naučnici: I. M. Sečenov, V. I. Vernadski, I. P. Pavlov koji je smatrao da "u čovekovom životu nema ničeg moćnijeg od ritmova".

Ivan Mihajlovič Sečenov
Sečenov
Vladimir Ivanovič Vernadski
Vernadski
Ivan Petrovič Pavlov
Pavlov

 

Kod čoveka se u zavisnosti od doba dana ciklično smenjuju fiziološka stanja, intelektualne mogućnosti, pa čak i raspoloženje. Tokom dana naš organizam je uglavnom okrenut preradi sakupljenih hranljivih materija, kako bi dobio energiju za aktivan život tokom dana. I suprotno, tokom noći hranljive materije se sakupljaju i dolazi do obnavljanja tkiva i deobe ćelija. Kao što je poznato periodične promene su svojstvene ne samo ljudskom organizmu, već i spoljnoj sredini. Ali u savremenom društvu biološki ritmovi sve češće ne odgovaraju realnom dnevnom ciklusu (zato što se naša životna aktivnost skoro nikada ne podudara s realnom obdanicom) što dovodi do toga da se raštimuje rad pojedinih organa i sistema. Na taj način, civilizacija neizbežno uništava naš prirodni biološki ritam.

Hronobiologija je dovoljno mlada nauka koja se osim proučvanja međusobne veze između bioritmova i ljudskog zdravlja bavi stvaranjem metoda i sredstava za obnavljanje i harmoniju narušenih bioloških ritmova. U ovom trenutku taj pravac je jedan od najperspektivnijih u okviru preventivne medicine, s obzirom da omogućava uticaj na najranije razloge za razvoj mnogih bolesti.

Siberian Wellness je među prvima pristupio praktičnoj realizaciji principa savremene hronobiologije i zajedno s vodećim ruskim stručnjacima u toj oblasti stvorio prvu specijalizovanu liniju sredstava hronobiološke korekcije. Sredstva hronobiološke korekcije i način hronobiološke korekcije koji su prisutni u seriji "Živa ćelija" i "Ritmovi zdravlja", zaštićeni patentom (№ 2317822, prioritet pronalaska 23.11.2004).

Harmonizacija životnog veka organizma putem obnavljanja bioloških ritmova u ljudskom organizmu predstavlja još jednu osnovu zdravlja, osnovu osnova naše aktivne dugovečnosti.