Politika privatnosti

1. OPŠTI PODACI; SFERA UPOTREBE

DOO „Međunarodna kompanija Siberian Health (dalje – „Kompanija“, „mi“) je sastavila predmetnu Politiku privatnosti kako bi vas upoznala sa načinom prikupljanja informacija, korišćenja informacija kao i načinom plasiranja istih. Kontrolor zadužen za obradu ličnih podataka je SIBIRSKO ZDRAVLJE OGRANAK SIBERIAN HEALTH S.R.O. Terazije 32, 11 000 Beograd, Srbija, e –mail: belgrade@sibval.com.
Svako pominjanje reči „mi“ ili „nas“ u ovim informacijama o zaštiti podataka se odnosi na gore navedeni entitet.
Izjava o privatnosti se odnosi na informacije koje su dobijene preko sajta, mobilnih sajtova, aplikacija, vidžeta i drugih aplikacija, softvera ili programa na kojima postoji link za predmetnu Izjavu o privatnosti (dalje – „Sajt“). Ukoliko u navedenoj Izjavi nije navedeno drugačije, Izjava o privatnosti se ne odnosi na informacije koje Kompanija prikuplja preko drugih izvora.
Kada prođete proceduru autorizacije ili registracije na sajtu rs.siberianhealth.com vi ste saglasni sa prikupljanjem, snimanjem, sistematizovanjem, akumulacijom, čuvanjem, ažuriranjem, promenom, izvlačenjem, korišćenjem, prenošenjem trećim licima (plasiranjem, dostavljanjem, pristupom), depersonalizacijom, blokiranjem, brisanjem, uništavanjem vaših ličnih podataka od strane lica zaduženih za zaštitu podataka ličnosti DOO „Međunarodne kompanije Siberian Health“.

2. DEFINISANJE I CILJ OBRADE LIČNIH PODATAKA

Lični podaci predstavljaju informaciju koja omogućava vašu identifikaciju. U lične podatke između ostalih spadaju:
– ime i prezime;
– adresa isporuke;,
– grad;
– poštanski broj;
– br. mobilnog ili fiksnog telefona;
– e-mail adresa;
– uz posebnu saglasnost br. lične karte (ili drugog ličnog dokumenta), datum izdavanja lične karte (ili drugog ličnog dokumenta), organ koji ga je izdao;
– uz posebnu saglasnost tekući račun i naziv banke,
– uz posebnu saglasnost datum rođenja i pol.
Cilj obrade ličnih podataka je postupanje u skladu sa obredbama navedenim u Aktima Kompanije - Korisničkom ugovoru, Standardima saradnje I i II, kao i sa Uslovima kupovine, te kako bi mi ispunili zakonske i regulatorne obaveze, kao i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa u okviru zakonitog poslovanja.
Mi imamo uvid u vaše lične podatke kada vi odlučite da učestvujete u našim ponudama i programima ili kada nam ih dostavite na drugi način, kao i kada se registrujete u našem sistemu, kupujete proizvode, koristite interaktivna sredstva ili na drugi način stupate s nama u interakciju preko Sajta.

3. KORIŠĆENJE LIČNIH PODATAKA

Mi smo „rukovalac podataka“, odnosno subjekat koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti koje prikupljamo možemo koristiti vaše lične podatke:
– za ciljeve zbog kojih ste nam ih dostavili, pre svega da odgovorimo na vaše zahteve, kao i da ih obradimo i eventualno realizujemo vaše zahteve;
– kako bismo mogli da vam šaljemo informacije koje se odnose na našu međusobnu saradnju i naše zajedničke poslove;
– kako bismo vas obavestili poštom i putem e-mail- a, putem telefona ili SMS-om o proizvodima, uslugama, programima i ponudama Kompanije koje bi mogle da budu sfera vašeg interesovanja;
– kako bismo imali u vidu ono što vi preferirate, između ostalog, putem dostavljanja informacija o proizvodima ili specijalnim ponudama, akcijama koje je Kompanija napravila za vas;
– kako biste vi imali mogućnost da koristite Sajt i da komunicirate s drugim korisnicima preko Sajta;
– za naše interne ciljeve, uključujući analizu podataka, reviziju, stvaranje novih proizvoda, poboljšanje rada Sajta, poboljašenje i širenje usluga, praćenja trendova u prodaji i definisanje efikasnosti reklamnih kampanja;
– kako bismo omogućili vaše učešće u akcijama, konkursima i drugim sličnim manifestacijama i kako bismo rukovodili njima (neke manifestacije tog tipa imaju dodatna pravila koja sadrže dodatne informacije o načinu korišćenja vaših ličnih podataka; preporučujemo vam da se detaljno upoznate s takvim pravilima);
– kako bismo realizovali vaše narudžbine ili na drugi način vam obezbedili isporuku roba i usluga: na primer, za plaćanja, isporuku narudžbina, kada je neophodno da vas kontaktiramo vezano za vašu kupovinu i kada je potrebno da obezbedimo adekvatnu uslugu,
– kako bismo vam omogućili da šaljete elektronske poruke drugim ljudima pomoću funkcije slanja poruka ili čestitki koje se nalaze na Sajtu. (Koristeći te funkcije potvrđujete da imate pravo da koristite i da nam dostavite kontakt podatke vašeg prijatelja za navedene ciljeve. Informacije o prijatelju će biti korišćene isključivo za slanje poruka i neće se čuvati u našim bazama podataka.)

4. PRENOŠENJE LIČNIH PODATAKA

Mi kao „rukovalac podataka“ vaše lične podatke obično obrađujemo unutar naše Kompanije. U zavisnosti od kategorija ličnih podataka, samo specijalizovana odeljenja / organizacione jedinice imaju pristup vašim ličnim podacima. Te jedinice naročito uključuju odeljenja odgovorna za vaše digitalne ponude (npr. internet stranice) i naše IT odeljenje. Na osnovu koncepta uloge / prava uprave, pristup ličnim podacima je ograničen na funkcije i meru neophodnu za odgovarajuću svrhu obrade.
Ako i u meri u kojoj to zakon dozvoljava, mi vaše lične podatke možemo da prebacimo primaocima van naše Kompanije. Ti eksterni primaoci mogu da budu:
1) povezana pravna lica unutar Kompanije, kojima možemo da prebacujemo lične podatke u svrhu interne administracije podataka;
2) pružaoci usluga koji – na osnovu posebnog ugovora sa nama – pružaju određene usluge koje mogu da uključuju obradu ličnih podataka;
3) privatna ili javna tela, u meri u kojoj mi budemo obavezni da vaše lične podatke prebacimo na osnovu zakonske obaveze kojoj podležemo;
4) vlasniku internet prodavnice i prodavcima robe u internet prodavnici kako bi se realizovala kupovina na daljinu preko internet prodavnice ili formirali vaši zahtevi prodavcu za prodaju robe. 5) konsultantu (detaljnije o pojmu „Konsultant“ možete pročitati u Aktima Kompanije) isključivo kada je neophodno kako bi mogao da vas kontaktira i da vam prenese informacije o proizvodima koji se prodaju u internet prodavnici i o sadržaju na Sajtu.
6) biznis-partneru koga ćete vi izabrati kao svog Mentora (detaljnije o pojmu „Mentor“ možete pročitati u Aktima Kompanije), u toj meri u kojoj je neophodno kako bi mogao da vas kontaktira, a takođe da vam pruži informacionu podršku, obuku, edukaciju i Mentorstvo.
7) trećim licima koja pružaju Kompaniji i kompanijama koje su gore navedene usluge kao što je na primer hosting Sajta, analiza podataka, obračunsko-gotovinske usluge, isporuka narudžbina, obezbeđivanje infrastrukture, usluge IT, Klijentski servis, usluge elektronske pošte, operacije s kreditnom karticom, revizija, obuka (navedenim trećim licima će biti dostavljeni vaši lični podaci ili pristup njima s ciljem da se pruže gore opisane usluge ili u naše ime), uključujući, ali se ne ograničavajući na kompanije kao što su DOO „KFC-Procesing“, „Pošta Rusije“, ''JP Pošta Srbije'' i drugim firmama čija je delatnost dostava, ukoliko budemo smatrali da je to neophodno ili umesno: (a) u skladu sa važećim zakonodavstvom, uključujući zakone koji važe van zemlje vašeg prebivališta; (b) za izvršenje presude; (c) za izvršenje naredbi državnih organa, između ostalih i onih koji se nalaze van zemlje vašeg prebivališta; (d) za poštovanje pravila saradnje koje je donela naša Kompanija; (e) za zaštitu naše delatnosti ili delatnosti povezanih lica; (f) za zaštitu prava, privatnosti informacija, bezbednosti, Kompanijine svojine, a takođe lica s kojima smo povezani, vas ili drugih lica; (g) ostvarivanje našeg prava da koristimo sva dostupna sredstva pravne zaštite i kako bismo imali mogućnosti da smanjimo moguće gubitke.

5. INFORMACIJE KOJE NE SPADAJU U LIČNE PODATKE

U informacije koje ne spadaju u lične podatke se odnosi bilo koja informacija pomoću koje je nemoguće identifikovati vas, a to su:
– informacije o brauzeru;
– informacije dobijene pomoću cookies, piksel tegova i ostalih tehnologija;
– demografski podaci i ostali podaci koje ste nam dostavili vi ili naši Biznis-Partneri,
– zbirni podaci.
Коmpanija i drugi koji pružaju usluge mogu da dobijaju gore navedene informacije različitih vrsta. Tako, na primer, možemo saznati:
– tip vašeg kompjutera (Windows или Macintosh), rezoluciju ekrana, verziju operativnog sistema, verziju internet brauzera;
– demografske informacije u koje spadaju vaša lokacija, obrazovanje, profesija, uzrast, pol, a takođe i drugi podaci, na primer, koji se odnose na vaš hobi i profesionalna interesovanja, ukoliko nam ih dobrovoljno dostavite. Bez ujedinjenja s ličnim podacima te informacije onemogućavaju da identifikujemo vas ili druga lica.
Zbirni podaci
Možemo objediniti lične podatke tako da pomoću objedinjenih informacija ne bude moguće da identifikujemo ni vas, ni bilo koje drugo lice, na primer, u slučaju kada se lični podaci koriste za obračun procentualnog broja naših Klijenata u određenom regionu. U nekim slučajevima možemo objediniti lične podatke i podatke koji se na njih ne odnose (na primer, podatke o vašem imenu i geolokaciji). Na informacije koje objedinjuju lične podatke i podatke koji se na njih ne odnose, postupaće se u skladu sa pravilima korišćenja ličnih podataka. Korišćenje i prenošenje podataka koji ne spadaju u lične
S obzirom na to da sa podacima koji ne spadaju u lične, vas nije moguće identifikovati, mi možemo da ih dobijamo, koristimo i prenosimo za bilo koje ciljeve.

6. COOKIES I OSTALE TEHNOLOGIJE

Kolačići (”cookies”)- Kolačić je tekstualna datoteka koju veb stranice koje posećujete, skladišti na korisnikov uređaj (računar, tablet, pametni telefon).
Kompanija koristi kolačiće kako bi posetiocima olakšao i poboljšao pristup web stranicama i funkcionalnostima koje one nude. Sve podatke/informacije koje se na taj način (upotrebom kolačića) prikupljaju, koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na web stranicama. Pomenute aktivnosti podrazumevaju: kretanje po stranicama website-a, stavljanje proizvoda u korpu, upoređivanje artikala, pregledavanje artikala i slične aktivnosti.
Mi koristimo cookies i ostale tehnologije, između ostalog i za to kako bismo obezbedili viši nivo usluge, dostavljali detaljnije informacije i omogućili vam da stalno koristite Sajt. Onima koji nama pružaju usluge je takođe dozvoljeno da koriste cookies na našem Sajtu.
Svaki korisnik u svom web pretraživaču može u svakom trenutku blokirati kolačiće ili izbrisati kolačiće, čime određene funkcionalnosti više neće biti moguće.
Piksel tegovi i ostale tehnologije. Transparentni GIF-fajlovi su male ikonice s unikatnim nazivom, po funkcijama su slične kolačićima. Ipak, za razliku od cookies koji se čuvaju na hard disku vašeg kompjutera transparentni fajlovi GIF su skriveni instrumenti i ugrađuju se u stranice veb sajtova. Možemo koristiti na Sajtu transparentne GIF fajlove (takođe poznate kao veb-svetionici koji prate bagove i piksel tegove), osim toga, kako bismo pratili dejstva posetilaca Sajta i pravili statistiku o korišćenju Sajta i brzini rada. Kompanija i oni koji pružaju usluge mogu takođe koristiti transparentne fajlove GIF u elektronskim porukama formata HTML kako bi pratili učestalost odgovora, odredili uspešnost marketinških kampanja i znali kada se pregledaju i šalju naša pisma.
Аnalitika Sajta. Коmpanija može da sarađuje sa pravnim licima i fizičkim licima koji pružaju usluge i koriste tehnologije koje su opisane u datom odeljku za analitiku Sajta, praćenje i shvatanje principa korišćenja Sajta od strane posetilaca. Na primer, kompanija Google koja pruža usluge veb analitike nam pomaže da usavršimo funkcionisanje Sajta i interakciju s korisnicima. Za sve dodatne ingormacije možete izvršiti uvid u politiku privatnosti kompanije Google.
Vidžeti, aplikacije i ostala sredstva. Ukoliko odlučite da koristite tehnologije koje vam nudimo (kao što su vidžeti), onda svi vaši podaci, lični koje smo dobili putem tih tehnologija mogu postati javni, na primer, preko društvenih mreža, ostalih sajtova i platformi na kojima možete aktivirati odgovarajuće sredstvo. Osim toga, neke tehnologije mogu imati karakteristiku „virusa“ i mogu se prenositi na druge platforme (na primer, vaš prijatelj ili Klijent može da postavi na svoj blog vidžet koji sadrži vaše podatke). Kompanija ne snosi odgovornost za dobijanje, korišćenje ili plasiranje ličnih i ostalih podataka i (ili) ostalih informacija koje postaju svima dostupne.
Sledeći fajl cookie je neophodan za funkcionisanje našeg veb sajta.

Naziv fajla cookie Namena
Cart-content U ovom fajlu cookie se čuvaju podaci o potrošačkoj korpi posetioca

Sledeći cookie fajlovi nisu neophodni za funkcionisanje našeg veb sajta i uglavnom se koriste za pružanje, podršku i usavršavanje naših usluga. Ni jedan od tih fajlova cookie ne postavljamo na vaš uređaj bez vaše saglasnosti.

Naziv fajla cookie Namena
Language U ovom fajlu cookie se čuvaju podaci o jeziku koji se podrazumevano koristi
POLL_LV_ID_* Ovaj fajl cookie je kao podsetnik da je korisnik već učestvovao u anketi
QUESTIONNAIRE_LV_ID* Ovaj fajl cookie služi kao podsetnik da je korisnik već popunio anketu
sibvaleo_language_code U ovom fajlu cookie se čuvaju podaci o zemlji koju preferira korisnik

7. IP-ADRESA

Načini određivanja IP-adrese
IP-аdresa vašeg kompjutera – broj koji internet provajder (ISP) automatski dodeljuje vašem kompjuteru.
IP-аdresa može da se automatski definiše i registruje u dnevniku servera prilikom posećivanja Sajta od strane korisnika.
Pravila korišćenja i obelodanjivanja IP adresa
Мi možemo koristiti IP adrese za određivanje statistike korišćenja Sajta, dijagnostikovanja problema na serveru, primećivanja slučajeva prevare, za uređivanje Sajta i ostale ciljeve. Takođe možemo koristiti IP adresu i možemo je saopštavati trećim licima za bilo koje ciljeve za koje se koriste i dele lični podaci. Skrećemo pažnju da mi smatramo da IP adresa, dnevnik servera i podaci koji se na njih odnose nisu lični u svim slučajevima, osim onih koji su posebno definisani u pozitivnom zakonodavstvu.

8. DRUŠTVENE MREŽE I INTERAKTIVNA SREDSTVA KOMUNIKACIJE

Specijalne funkcije našeg Sajta vam omogućavaju da stupite u interakciju s nama i ostalim korisnicima. Komunikacija se ostvaruje preko blogova, foruma, ličnih poruka, četova i specijalno napravljenih grupa. Kada koristite takva sredstva komunikacije imajte na umu da informacije koje plasirate, uključujući vaše ime, lokaciju i imejl mogu biti dostupne drugim korisnicima. Mi ne snosimo odgovornost za informacije koje se objavljuju pomoću sredstava interaktivne komunikacije i ne preporučujemo vam da saopštavate bitne lične podatke (na primer, podatke o vašem zdravlju ili platnoj kartici). Ukoliko koristite navedena sredstva komunikacije onda vaši lični podaci mogu ostati na Sajtu čak i nakon što ga napustite.

9. OSIGURANJE BEZBEDNOSTI

Мi preduzimamo sve neophodno organizacione, tehničke i administrativne mere za zaštitu ličnih podataka koji se nalaze pod našom kontrolom. Nažalost, nemoguće je garantovati potpunu bezbednost prilikom slanja podataka putem interneta i njihovog čuvanja u sistemu. Ukoliko imate osnova da smatrate da je vaša interakcija s nama postala nebezbedna (na primer, sumnjate da je bezbednost vašeg naloga u našem sistemu pod pretnjom) molimo vas da nas odmah kontaktirate slanjem e- mail-a- poruke na našem sajtu - odeljku Kontakti.

10. PRAVO IZBORA

Ukoliko želite da odbijete dobijanje informacija o marketinškim ponudama i (ili) reklamnim akcijama Kompanije pošaljite nam e- mail - poruku na našem sajtu - odeljku Kontakti.

11. PRISTUP, UREĐIVANJE I OPOZIV LIČNIH PODATAKA

Vi možete uređivati Lične ili druge podatke u Ličnom odeljku Internet prodavnice ili u odeljku BackOffice na Kompanijinom zatvorenom sajtu. Do brisanja vaših ličnih podataka može doći u trenutku prekida saradnje s Kompanijom, jer Kompanija ne može da izvrši obaveze u skladu sa Aktima Kompanije - Korisničkim ugovorom, Standardima saradnje I i II kao i Uslovima kupovine. Ukoliko bez obzira na to želite da prekinete saradnju s Kompanijom možete poslati - mail- poruku na našem sajtu - odeljku Kontakti, uz obavezno navođenje svog registracionog broja. Vaš zahtev će biti obrađen u roku od 5 radnih dana, nakon čega ćemo obrisati sve vaše lične podatke osim u slučajevima koji su predviđeni pozitivnim zakonodavstvom.

12. ROK ČUVANJA LIČNIH PODATAKA I OSTALIH INFORMACIJA

Mi ćemo čuvati vaše lične podatke tokom perioda koji je neophodan za realizovanje ciljeva koji su navedeni u datoj Izjavi, ukoliko pozitivnim zakonodavstvom nije predviđen duži period čuvanja informacija.

13. DECA I KORIŠĆENJE SAJTA

Dati Sajt je namenjen širokoj publici, ali nije namenjen maloletnim licima.
Maloletna lica koja su navršila 14 (četrnaest) godina života, mogu koristiti Sajt Kompanije isključivo uz saglasnost i uz nadzor roditelja ili staratelja.

14. UNOŠENJE PROMENA U POLITIKU PRIVATNOSTI

Kompanija zadržava pravo da promeni ili modifikuje ovu Politiku. O važnim promenama i dopunama Kompanija može obavestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na portalu. Korišcenjem bilo kog sadržaja na Sajtu Kompanije, nakon navedenih izmena i dopuna smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o uslovima korišcenja kao i politici privatnosti.
Ova politika privatnosti stupa na snagu 01.09.2020.god

Da li imate još pitanja?
Ukoliko imate pitanja na temu servisa i isporuke obratite se call-centru ili pišite na imejl.

[}item{]