Privilegovani klijenti Siberian Wellness-a

Osvajaj cashback do 15% i poklone od Kompanije!

Registrovati se
 • 5%

  ukoliko je zbir kupovina u tekućem mesecu 30 bodova (≈ 3250 RSD)

 • 10%

  ukoliko je zbir kupovina u tekućem mesecu 50 bodova (≈ 5450 RSD)

 • 15%

  ukoliko je zbir kupovina u tekućem mesecu 100 bodova (≈ 10 850 RSD)

icon Procenat cashback-a se određuje svakog meseca.

Pokloni i popusti

 • Akcije

  Svake nedelje sveže ponude najprodavanijih proizvoda s popustom do 25%!

  gifts
 • Klub stabilnosti

  Ukoliko su mesečne kupovine 50 i više bodova 6 meseci zaredom - naše najprodavanije proizvode dobijate na poklon!

  products
 • Pravila učešća u Programu
  1. Pravila registracije u Programu
  1.1. Bilo koja punoletna osoba može postati učesnik Programa za Privilegovane klijente.
  1.2. U trenutku registracije učesnik Programa ne sme da ima drugi Registracioni broj u Kompaniji. Ukoliko vi već imate Registracioni broj u Kompaniji, onda možete učestvovati u Programu pod drugim Registracionim brojem samo u skladu s tačkom 4 datih Pravila.
  1.3. Ukoliko su u Programu za Privilegovane klijente rešili da učestvuju supružnici oni se registruju kao bračni par pod jednim Registracionim brojem.
  1.4. Ukoliko su supružnici izrazili želju da imaju različite Registracione brojeve, onda će jedan supružnik biti registrovan kao Privilegovani klijent koji je odlučio da učestvuje u Programu po preporuci svog supružnika.

  2. Prekidanje učešća u Programu
  2.1. Kompanija ima pravo da donese odluku o prekidanju učešća Privilegovanog klijenta u Programu i da obriše njegov Registracioni broj iz Kompanijine baze ukoliko tokom prva 4 meseca zaredom od meseca registracije Privilegovani klijent nije izvršio ni jednu kupovinu proizvoda koji nose bodove preko Registracionog broja. Mesec registracije je ceo kalendarski mesec od 1. u mesecu.
  2.2. Ukoliko su tokom prva 4 meseca od meseca registracije bile izvršene kupovine preko Registracionog broja, onda Kompanija donosi odluku o prekidanju učešća Privilegovanog klijenta u Programu, ako Privilegovani klijent 6 meseci zaredom nije kupovao proizvode koji nose bodove preko Registracionog broja. U ovih 6 meseci ulaze takođe i meseci bez kupovina Konsultanta, koji je prešao u status Privilegovanog klijenta.
  2.3. Obaveštenje o prekidanju učešća Privilegovanog klijenta u Programu se šalje na imejl, koji je naveden prilikom registracije.
  2.4. Privilegovani klijent može sam da izjavi da želi da prekine učešće u Programu i da pošalje odgovarajući zahtev na imejl: registrator@sibvaleo.com. Registracioni broj se briše iz baze nakon 10 dana i dobijanja zahteva Klijenta ili u periodu koji je naveden u zahtevu. Ukoliko se zahtev povuče pre isticanja navedenog roka smatra se da zahtev nije predat.
  2.5. Ukoliko Privilegovani klijent ima više od jednog Registracionog broja, onaj koji je kasnije registrovan se briše iz baze učesnika Programa.
  2.6. Nakon prekidanja učešća u Programu za Privilegovane klijente po bilo kom osnovu svi bonusi koji su sakupljeni na Registracionom broju se anuliraju.

  3. Promena statusa.
  3.1. Ostvarite u tom mesecu minimalnu normu Ličnog obima (LO) za Konsultanta - 100 bodova.
  Uđite u svoj BackOffice.
  Kliknite na "Postati Konsultant".
  Podnesite zahtev za promenu statusa.

  Dobićete 25% od svih svojih kupovina u tekućem mesecu.
  Od sledećeg meseca će se u vašem informativnom izveštaju videti novi status - Konsultant i možete se priključiti Incentive Programs-u, možete dobijati bonuse od Kompanije i napredovati u karijeri!
  Ukoliko je vaš Lični obim (LO) u ovom mesecu 200 bodova, onda će se novi status (Konsultant) pojaviti u vašem informativnom izveštaju od tog meseca. Dobićete 25% od svih svojih kupovina u tekućem mesecu. Od tog meseca se možete pridružiti Incentive Programs-u, možete dobijati bonuse od Kompanije i napredovati u karijeri!
  Promena statusa u BackOffice-u je besplatna.
  Uzimaju se u obzir samo kupovine koje su izvršene u mesecu podnošenja zahteva.
  Kupovine, koje su izvršene u mesecu koji sledi za mesecom izveštaja (uključujući i 1. u mesecu) se ne uzimaju u obzir.

  4. Obnavljanje učešća u Programu za Privilegovane klijente ili izbor saradnje u svojstvu Konsultanta
  4.1. Ukoliko je Privilegovani klijent prekinuo učešće u Programu u skladu s tačkom 2.4, on i njegov suprug/supruga mogu ponovo postati učesnici Programa za Privilegovane klijente ili izabrati saradnju s Kompanijom kao Konsultanti za 6 meseca počevši od meseca brisanja Registracionog broja iz baze učesnika Programa.
  4.2. Ukoliko je Privilegovani klijent prekinuo svoje učešće u Programu u skladu s tačkama 2.1 i 2.2 može ponovo postati učesnik Programa za Privilegovane klijente u skladu s uslovima koji su opisani u tački 1 datih Pravila ili može izabrati saradnju s Kompanijom u ulozi Konsultanta u bilo koje vreme. U tom slučaju će biti promenjen Registracioni broj.
  4.3. Prilikom obnavljanja saradnje s Kompanijom sakupljanje bonusa na Registracionom broju počinje od nule.

  5. Kompanija ima pravo da unosi dopune i promene u Program za Privilegovane klijente, da postavlja na Kompanijin sajt informacije o promenama koje su unete.

  6. Svi bonusi se dobijaju dan nakon što je izvršena kupovina. Obračun po novosibirskom vremenu.

Kupuj i dobijaj cashback!

products Registrovati se

Da li imate još pitanja?

Ukoliko imate pitanja na temu servisa i isporuke obratite se call-centru ili pišite na imejl:

[}item{]