Postanite Privilegovani klijent Siberian Wellness-a i kupujte proizvode za lepotu, zdravlje i sport po povoljnim uslovima!

Registrovati se
Cashback do 15%

Za svaku kupovinu dobijate bodove.

 • Više bodova - više cashback-a
 • Možete koristiti cashback za kupovinu omiljenih proizvoda!
Želim cashback!

Ekskluzivna ponuda - benefit do:

43 600 RSD!
siberian wellness privileged client
Club 200 - klub za nove Klijente
Kupujte za 200 bodova mesečno i bićete u Club-u 200.
Specijalna cena za komplete proizvoda za članove Kluba.
6 meseci u Club-u 200 - benefit 90%!
siberian wellness online offline
 • Uobičajena cena šest kompleta: 52 500 RSD
 • Cena za učesnike Club 200: 8900 RSD
1. mesec
Komplet proizvoda u iznosu od
4500 RSD
za 1900 RSD
Benefit:
2600 RSD
2. mesec
Komplet proizvoda u iznosu od
5500 RSD
za 1800 RSD
Benefit:
3700 RSD
3. mesec
Komplet proizvoda u iznosu od
6500 RSD
za 1600 RSD
Benefit:
4900 RSD
4. mesec
Komplet proizvoda u iznosu od
8000 RSD
za 1400 RSD
Benefit:
6600 RSD
5. mesec
Komplet proizvoda u iznosu od
12000 RSD
za 1200 RSD
Benefit:
10800 RSD
6. mesec
Komplet proizvoda u iznosu od
16000 RSD
za 1000 RSD
Benefit:
15000 RSD

NAJPRODAVANIJI PROIZVODI NA POKLON ZA OMILJENE KLIJENTE!

Članovima Kluba Stabilnosti - pokloni u vidu najpopularnijih proizvoda Kompanije, specijalne akcije i ponude!
Želim poklon!
siberian wellness discount
Popusti do25%

Samo za Privilegovane klijente važe nedeljne akcije.

Želim popust!
 • Pravila učešća u Programu WELCOME TO WELLNESS
  1. Pravila registracije u Programu
  1.1. Bilo koja punoletna osoba može postati učesnik Programa za Privilegovane klijente.
  1.2. U trenutku registracije učesnik Programa ne sme da ima drugi Registracioni broj u Kompaniji. Ukoliko vi već imate Registracioni broj u Kompaniji, onda možete učestvovati u Programu pod drugim Registracionim brojem samo u skladu s tačkom 4 datih Pravila.
  1.3. Ukoliko su u Programu za Privilegovane klijente rešili da učestvuju supružnici oni se registruju kao bračni par pod jednim Registracionim brojem.
  1.4. Ukoliko su supružnici izrazili želju da imaju različite Registracione brojeve, onda će jedan supružnik biti registrovan kao Privilegovani klijent koji je odlučio da učestvuje u Programu po preporuci svog supružnika.

  2. Prekidanje učešća u Programu
  2.1. Kompanija ima pravo da donese odluku o prekidanju učešća Privilegovanog klijenta u Programu i da obriše njegov Registracioni broj iz Kompanijine baze ukoliko tokom prva 4 meseca zaredom od meseca registracije Privilegovani klijent nije izvršio ni jednu kupovinu proizvoda koji nose bodove preko Registracionog broja. Mesec registracije je ceo kalendarski mesec od 1. u mesecu.
  2.2. Ukoliko su tokom prva 4 meseca od meseca registracije bile izvršene kupovine preko Registracionog broja, onda Kompanija donosi odluku o prekidanju učešća Privilegovanog klijenta u Programu, ako Privilegovani klijent 6 meseci zaredom nije kupovao proizvode koji nose bodove preko Registracionog broja. U ovih 6 meseci ulaze takođe i meseci bez kupovina Konsultanta, koji je prešao u status Privilegovanog klijenta.
  2.3. Obaveštenje o prekidanju učešća Privilegovanog klijenta u Programu se šalje na imejl, koji je naveden prilikom registracije.
  2.4. Privilegovani klijent može sam da izjavi da želi da prekine učešće u Programu i da pošalje odgovarajući zahtev na imejl: registrator@sibvaleo.com. Registracioni broj se briše iz baze nakon 10 dana i dobijanja zahteva Klijenta ili u periodu koji je naveden u zahtevu. Ukoliko se zahtev povuče pre isticanja navedenog roka smatra se da zahtev nije predat.
  2.5. Ukoliko Privilegovani klijent ima više od jednog Registracionog broja, onaj koji je kasnije registrovan se briše iz baze učesnika Programa.
  2.6. Nakon prekidanja učešća u Programu za Privilegovane klijente po bilo kom osnovu svi bonusi koji su sakupljeni na Registracionom broju se anuliraju.

  3. Promena statusa.
  3.1. Promena statusa se vrši u BackOffice-u i u Predstavništvima Kompanije.
  Kako bi se promenio status neophodno je u tom mesecu ispuniti minimalnu normu Ličnog obima (LO) za Konsultanta - 200 bodova i ostaviti zahtev za promenu statusa u BackOffice-u ili u Predstavništvu Kompanije. Narednog dana će u Informativnom izveštaju stajati novi status - Konsultant.
  Uzimaju se u obzir samo kupovine koje su izvršene u mesecu podnošenja zahteva.
  Kupovine, koje su izvršene u mesecu koji sledi za mesecom izveštaja (uključujući i 1. u mesecu) se ne uzimaju u obzir.

  4. Obnavljanje učešća u Programu za Privilegovane klijente ili izbor saradnje u svojstvu Konsultanta
  4.1. Ukoliko je Privilegovani klijent prekinuo učešće u Programu u skladu s tačkom 2.4, on i njegov suprug/supruga mogu ponovo postati učesnici Programa za Privilegovane klijente ili izabrati saradnju s Kompanijom kao Konsultanti za 6 meseca počevši od meseca brisanja Registracionog broja iz baze učesnika Programa.
  4.2. Ukoliko je Privilegovani klijent prekinuo svoje učešće u Programu u skladu s tačkama 2.1 i 2.2 može ponovo postati učesnik Programa za Privilegovane klijente u skladu s uslovima koji su opisani u tački 1 datih Pravila ili može izabrati saradnju s Kompanijom u ulozi Konsultanta u bilo koje vreme. U tom slučaju će biti promenjen Registracioni broj.
  4.3. Prilikom obnavljanja saradnje s Kompanijom sakupljanje bonusa na Registracionom broju počinje od nule.

  5. Kompanija ima pravo da unosi dopune i promene u Program za Privilegovane klijente, da postavlja na Kompanijin sajt informacije o promenama koje su unete.

  6. Svi bonusi se dobijaju dan nakon što je izvršena kupovina. Obračun po novosibirskom vremenu.
 • Pravila učešća u Programu "Klub Stabilnosti"
  1. Šta je potrebno raditi u Klubu Stabilnosti?
  Kupovati omiljene proizvode Siberian Wellness-a za 50 bodova šest meseci zaredom i dobijati najprodavanije proizvode od Kompanije na poklon!
  Ukoliko kupujete 3 meseca zaredom za 50 bodova, dobijate na poklon jedan od najpopularnijih proizvoda Kompanije*!
  *Poklon za 3 meseca učešća u Programu je moguće dobiti samo jedanput.

  2. Ko može da uđe u Klub Stabilnosti?
  Svaki Klijent Kompanije Siberian Wellness može postati učesnik.
  Konsultanti ne mogu da uđu u Klub Stabilnosti. Ipak ako je Konsultant promenio status na "Privilegovanog klijenta" može da se pridruži Programu.

  3. Kako se pridružiti Klubu Stabilnosti?
  Možete odmah u prvom mesecu kada ostvarite Lični obim od 50 bodova postati učesnik Kluba. Ukoliko učesnik nije ispunio datu normu učešće u Programu počinje od početka.
  U tom slučaju mu je neophodno da ponovo krene da pravi 50 bodova svakog meseca tokom polugođa.

  4. Da li je moguće istovremeno biti učesnik Kluba Stabilnosti i Club-a 200?
  Nemoguće je odjednom učestvovati u dva Kluba. Ako se pridružite Club-u 200 aktivnost u Klubu Stabilnosti se isključuje automatski.

  5. Kada je moguće dobiti poklon Kulba Stabilnosti?
  Možete dobiti poklon tokom dva meseca, koji slede za mesecom u kome su ostvareni uslovi. Spisak aktuelnih proizvoda se može menjati.
 • Pravila učešća u Programu Club 200
  1. Koji je period važenja Programa?
  Od 1. septembra 2023. god. do 31. avgusta 2024. god.

  2. Ko može da učestvuje u Club-u 200?
  U Programu mogu učestvovati novi Konsultanti (K) i Privilegovani klijenti (PK), koji su se registrovali u Kompaniji od 1. septembra 2022. godine, između ostalih i oni koji su prvi put prešli iz statusa Privilegovanog klijenta i koji ranije nisu učestvovali u Clubu 200.

  3. Od kog meseca ja mogu da učestvujem u Programu?
  Za Konsultanta i Privilegovanog klijenta Program važi 6 meseci zaredom, od 1. meseca registracije u Kompaniji. Prilikom promene statusa iz PK u K za mesec starta u Programu se računa mesec u kome je promenjen status.

  4. Koje kupovine se računaju u Programu?
  U Club-u 200 se računaju sve kupovine proizvoda Siberian Wellness-a, koje je lično učesnik Programa izvršio onlajn i oflajn (u internet prodavnici i Prodavnicama SIBERIAN WELLNESS-A).

  5. Kako se računa Lični obim (LO)?
  Lični obim se formira samo od sopstvenih kupovina. U njega NE ulaze bodovi Privilegovanih klijenata.

  6. Kako dobiti maksimalnu korist?
  Za kupovinu svih šest kompleta po povoljnoj ceni je neophodno neprekidno, šest meseci zaredom, počevši od meseca registracije u Kompaniji imati normu Ličnog obima (LO bez PK) 200 i više bodova.

  7. Koje proizvode je moguće dobiti po kompletima Club 200?
  Bilo koji proizvodi Siberian Wellness-a koji su u vrednosti bonusnog kompleta. Bodovi i cashback od vrednosti proizvoda se ne dobijaju.

  8. Koliko dugo se čuvaju neiskorišćeni bonusi?
  Po rezultatima svakog akcijskog meseca nakon 3. se dobijaju bonusni kompleti po Programu. Rok važenja kompleta - 1 kalendarski mesec. Ukoliko bonusni komplet nije iskorišćen, onda po rezultatima kalendarskog meseca se gasi. Ukoliko prilikom korišćenja bonusnog kompleta iznos kompleta nije u potpunosti potrošen ostatak se dodaje sledećem kompletu. Ipak poslednji bonus mora biti iskorišćen u potpunosti, period važenja šestog kompleta je jedan kalendarski mesec.

Da li imate još pitanja?

Ukoliko imate pitanja na temu servisa i isporuke obratite se call-centru ili pišite na imejl

Postanite Privilegovani klijent Siberian Wellness-a i kupujte proizvode za lepotu, zdravlje i sport po povoljnim uslovima!

Registrovati se

[}item{]