Standardi saradnje s Kompanijom

Uvod
Pojmovi i definicije koji se koriste u datom dokumentu
Etički kodeks Kompanijinog Konsultanta

Pravila saradnje s Kompanijom

1. Registracija u Kompaniji
2. Postupak registracije i rad supružnika
3. Promena uslova saradnje i prekidanje saradnje s Kompanijom.
4. Porodični registracioni broj i sukcesija
5. Ponovno učlanjenje
6. Politika nulte aktivnosti na tržištima koja nisu otvorena
7. Uslovi saradnje s Kompanijom
8. Davanje informacija o proizvodima i mogućim načinima saradnje s Kompanijom
9. Nagrađivanje Konsultanta
10. Kompaktnost i stabilnost Strukture
11. Saradnja s drugim kompanijama
12. Dodatne obaveze Konsultanata koji su Mentori
13. Dodatna prava Kompanijinih Konsultanata u statusu Business Team 5000 i višem
14. Uslovi čuvanja privatnosti
15. Pravila prodaje Proizvoda
16. Garancije kvaliteta Proizvoda. Vraćanje Proizvoda
17. Korišćenje objekata Kompanijine intelektualne svojine
18. Reklamno-informativna delatnost
19. Pravila ponašanja u Prodavnici SW
20. Sankcije
21. Izmene Standarda saradnje i ostalih Kompanijinih dokumenata
Da li imate još pitanja?
Ukoliko imate pitanja na temu servisa i isporuke obratite se call-centru ili pišite na imejl.

[}item{]